Disclaimer

 

Op de toegang tot en het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden en een privacy statement van
Art-S Home Entertainment van toepassing.

 

Art-S Home Entertainment en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website, of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website. Art-S Home Entertainment is niet aansprakelijk voor die onderdelen van de website waarop haar gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn.

 

Art-S Home Entertainment is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van de website www.art-s.nl, en/of betrekking hebben op de prijsvraag. De informatie op deze website is met de grootste zorg geplaatst, maar Art-S Home Entertainment geeft geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid en het up to date zijn van de informatie op deze website.

 

Art-S Home Entertainment en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie in deze website of enige hieraan gelinkte site.

 

Alle informatie op onze Site(s) is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel wij ernaar streven om accurate en bruikbare informatie te verstrekken, erkennen we dat fouten van tijd tot tijd kunnen voorkomen. Art-S Home Entertainment, haar informatieleveranciers en alle derde partijen die mogelijkerwijs hebben bijgedragen aan de Site(s) staan niet in voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Site(s). Voordat u, op basis van alle informatie die u op de Site(s) aantreft, een beslissing neemt of handelt, dient u eerst alle daarvoor relevante feiten na te trekken.

 

DE SITE(S) EN ALLE DAAROP VERSTREKTE INFORMATIE (INCLUSIEF DE WEBSITES VAN DERDEN WAARNAAR GELINKT WORDT) WORDEN “IN DE HUIDIGE STAAT”; "ZOALS AANGEBODEN" EN "INCLUSIEF ALLE GEBREKEN" GEPRESENTEERD, EN ZONDER GARANTIES OF TOEZEGGINGEN VAN ENIGE AARD, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ GEÏMPLICEERD, WAARONDER, ZONDER BEPERKINGEN, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN TITEL, TIJDIGHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKEN OF GARANTIES OP BASIS VAN STATUUT OF EEN ANDERE WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST UIT EEN VERKOOPSTRANSACTIE OF UIT HANDELSGEBRUIK.

 

Alvorens deze website te kunnen bezoeken dient u de gebruiksvoorwaarden alsmede het privacybeleid akkoord te bevinden. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten, aanbiedingen die worden gedaan en diensten die worden aangeboden op deze website. Indien u een exemplaar van een van beide per post wenst te ontvangen, kunt u, door op de website  www.art-s.nl  bij CONTACT, dit verzoek met uw postadres doormailen.

 

Door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid als akkoord aan te vinken verklaart u de gebruiksvoorwaarden expliciet van toepassing en geeft u toestemming voor de gegevensverwerking zoals bedoeld in het privacy statement. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid kunt u geen gebruik maken van deze website.
Alle rechten voorbehouden, Algemene voorwaarden, Privacy policy, Copyright, Disclaimer, Contact.