Mythen and MysteriŽn - De raadsels van onze wereld in een 3 DVD "digipack"

 Terug naar de laatste pagina

     
Op verschillende manieren beantwoord deze 3-delige DVD reeks Mythen en MysteriŽn, de raadsels en verschillende
vragen van onze wereld, die de mensheid sinds jaar en dag bezighouden.
Totale speelduur 360 minuten - Kleur - 4:3 - PAL - 3x DVD9 a 120 minuten - Dolby stereo - Nederlands talig
 Terug naar de laatste pagina


• De Ark des Verbonds, waar zijn de 10 geboden?

Als de BabyloniŽrs in 587 voor Christus de Tempel in Jeruzalem schenden, raakt het spoor van een van de laatste heiligdommen van de joden zoek. Het betreft de Ark des Verbonds, een door sagen en mythen omgeven schrijn waarin Mozes en de IsraŽlieten de 10 geboden hebben meegevoerd naar hun beloofde land. 100 jaar later bouwde koning Salomo de tempel van Jeruzalem voor de Ark des Verbonds. Dan verdwijnt de Ark spoorloos uit de analen, het grootste mysterie uit de bijbel. De zoektocht leidt langs vele omwegen uiteindelijk naar Aksum, de heiligste stad van de EthiopiŽrs en naar de wachters van de Ark.
 

• De Heilige Graal, sprookjesschat of mythe?

In de roman Parsival of de vertelling van Graal die in 1180 geschreven is, wordt voor het eerst gewag gemaakt van de Heilige Graal. Daarmee is een symbool ontstaan waaraan steeds meer mythen zijn opgehangen. Het is nog steeds niet bekend of de Graal ooit bestaan heeft, of hoe deze er uit ziet. Het kan een beker, een schaal of zelfs een edelsteen zijn. Honderden jaren later wordt er nog steeds naar gezocht. Zou kasteel Montsťgur in de Languedoc de laatste bergplaats kunnen zijn? Dit is in ieder geval wat de Nazi's moeten hebben gedacht, toen zij iedere steen van het kasteel omkeerden.
 

• Het geheim van de Dode Zee rollen

De geschriften die een eenvoudige geitenhoeder in 1947 hoog in de rotsen boven de Dode Zee ontdekte, bracht vele aannamen over het vroege Christendom en haar verhouding ten opzichte van het Jodendom aan het wankelen. De uitwerking van de onderliggende betekenissen heeft nog ruim 40 jaar geduurd. Al die tijd heeft dat aanleiding gegeven tot diverse wilde speculaties. Op dit moment is het eindoordeel van Christus voor alle wetenschappers toegankelijk, maar het echte geheim van de Dode Zee rollen wordt nu pas verder ontsluierd!
 

• De Godenlijnen van Nazca

In het zuiden van de Peruaanse hooglanden liggen kilometerslange kaarsrechte lijnen en figuren. Over een oppervlakte van 13.000 vierkante kilometers zijn vanuit de lucht allerlei complexe figuren te herkennen. Wat is het doel van deze lijnen? Is het een landingsbaan voor buitenaardse wezens of zijn het paden naar de goden? De Duitse Maria Reiche heeft 50 jaar van haar leven gewijd aan de bestudering van deze overblijfselen uit een verloren cultuur. Een cultuur die alleen nog maar bestaat in de mythen en verhalen van de Andes Indianen.
 

• Het gestolen lam Gods

In 1934 werd de wereld geschokt door een spectaculaire kunstroof. Toen werd ťťn deel van het beroemde doek van het negentienluik, dat boven het altaar van Gent hing, gestolen. Het beroemde schilderij werd door de gebroeders Hubert en Jan van Eijck geschilderd en is nooit meer terug gevonden. De ontrafeling van de raadselachtige inscripties op de andere delen van het doek werpen een nieuw licht op de achtergronden van deze mysterieuze diefstal. Zowel op de motieven van de dader als de mogelijke opdrachtgever. Het schilderij zou namelijk de sleutel bevatten van de vindplaats van de Heilige Graal. Maar wat hoopten de toekomstige Nazi-leiders te vinden toen zij bij het aanbreken van het 3e rijk dit deel van het Godenlam stalen?
 

• Het geheim van de piramiden

Eťn van de vele wonderen uit de oudheid zijn de piramides die in de woestijn van Egypte staan. De piramide van Gizeh blijft steeds maar weer nieuwe vragen oproepen. Nu blijkt bijvoorbeeld dat de piramide in slechts 80 jaar gebouwd is. Waren de piramides grafmonumenten of astronomische tekens, voor altijd gemarkeerd op de aarde? Uit de laatste onderzoekingen blijkt dat de Sfinxen vele duizenden jaren ouder zijn dan de beschaving van de Egyptenaren. Was er dan nog een beschaving in de grijze oudheid? Moet derhalve onze geschiedenis helemaal opnieuw geschreven worden?
 

• De lijkwade van Turijn, relikwie of vervalsing?

Ieder jaar dat de lijkwade van Turijn tentoongesteld wordt, stromen miljoenen bezoekers toe om het heiligdom van Christus te zien. Het betreft hier een grondslag van het christelijke geloof. Net zoals men graag een afbeelding van God zou willen zien, wil men zich minstens zo graag de afbeelding van de vleesgeworden zoon van God voorstellen. Betreft het hier echter werkelijk de lijkwade van Christus of hebben we hier te maken met een voortreffelijke vervalsing uit de 14e eeuw? Tot op de dag van vandaag strijden gelovigen en wetenschappers om de waarheid. Wetenschappers pogen met radiokarbononderzoek, fotografie analyses en pollen onderzoek het geheim van de lijkwade te ontrafelen...
 

• Het wonder van Santiago de Compostella

Op de "Camino de Santiago" de oude pelgrimsweg naar Santiago de Compostella is het bij tijd en wijle een drukte van belang. Op weg naar het graf van de apostel Jacobus, die talrijke wonderen verrichtte, waarvan nu nog verhalen de ronde doen. In 44 na Christus is apostel Jacobus onthoofd in Jeruzalem, waarna volgelingen zijn lichaam naar Spanje hebben gebracht. In de 9e eeuw wees een vreemd licht de weg naar zijn graf. Vanaf de 11e eeuw startte een overdonderende pelgrimsstroom naar zijn graf. In de loop der tijd is deze echter steeds verder afgezwakt. In het midden van de laatste eeuw ontstond weer een opleving, maar wat is nu de reden van deze stroom pelgrims?
 

• De Ark van Noach

De "scheepsberg" wordt de berg Arafat al sinds jaar en dag genoemd. Op de top van deze berg aan de grens van Turkije, Iran en ArmeniŽ zou het schip van Noach gestrand zijn. Sommigen zien de zondvloed als een legende, anderen geloven dat het een straf van God is voor de fouten van de mensen. Zowel de Egyptenaren, de SumerÔers, de IndiŽrs en de IsraŽlieten beschreven in hun oude geschriften een vernietigende zondvloed, en even vaak duikt er een Ark op, waarin de uitverkorenen zich bevinden, die aan de toorn van God ontkomen.
 
KLIK HIER
 
 Terug naar de laatste pagina