Vorige pagina
De Amsterdamse Canon - deel 1(artikelnummer:AC6253)

1. De Dam (begin 13e eeuw) - Aan de drassige monding van de Amstel ontstond een gehucht van vissers en boeren. De boerderijtjes aan weerszijden van de rivier waren verbonden door een dam. Rond dit‘centrum’ zou Amsterdam uitgroeien.
2. Tolprivilege (1275) - Het tolprivilege van Floris V is het oudste document waarin Amsterdam staat beschreven. Samen met andere belangrijke papieren werd het eeuwenlang zorgvuldig in de charterkastbewaard. De documenten vormden het bewijs dat Amsterdam een onafhankelijke stad was met eigen rechten.
3. Mirakel van Amsterdam (1345) - In een huis aan de Kalverstraat vond een wonderbaarlijke gebeurtenis plaats. Dit Mirakel van Amsterdam maakte van de stad een populair bedevaartsoord. Van heinde en verre stroomden de katholieke gelovigen toe, waaronder de latere keizer Maximiliaan.
4. Stadsbrand (1421) - In de Middeleeuwen was Amsterdam grotendeels van hout. Stadsbranden konden daardoor enorme verwoestingen aanrichten. Om hier een einde aan te maken, moesten de huizen voortaan in steen worden opgetrokken. Ze werden zo ook een stuk zwaarder, wat voor verzakkingen zorgde op de zompige veengrond.
5. Stadsmuur (1482) - Amsterdam kreeg pas laat een eigen stadsmuur. Ongewenste bezoekers konden zo buiten de poorten worden gehouden. De muur bewees bovendien aan inwoners en buitenstaanders dat de stad een onafhankelijke gemeenschap was, met een eigen bestuur.
6. Oudste koopmansboek (1485) - Symon Reyerszoon en Reyer Dircszoon hielden samen een kasboek bij over hun handel met de gebieden rond de Oostzee. In die tijd begon Amsterdam zich te ontwikkelen tot koopmanstad. De vaart op de Oostzee zou voor de eerste belangrijke handelssuccessen zorgen. Later voeren er schepen uit naar alle uithoeken van de wereld.
7. Wederdopersoproer (1535) - Getooid met witte linten, een vaandel en een trom bezetten zo’n veertig gewapende wederdopers op 10 mei de Dam. Met geweld namen ze het stadhuis in. Het katholieke Amsterdam sloeg de opstand van de religieuze opstandelingen hardhandig neer, met vele doden tot gevolg.
8. Alteratie (1578) - Na het uitbreken van de Nederlandse opstand tegen koning Filips II, zou Amsterdam tien jaar lang trouw blijven aan de katholieke vorst. Uiteindelijk ging ze, moe van de oorlog, overstag. Met de Alteratie sloot ze zich aan bij de protestantse opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje.
9. Tuchthuis (1596) - Amsterdam kende uitgebreide sociale voorzieningen. Met het tuchthuis probeerde de stad criminelen weer op het rechte pad te brengen. Een bijzondere instelling in een tijd, waarin lijfstraffen of verbanningen gewoon waren. Daarnaast was er opvang en hulp voor wezen, ouderen, armen en zieken. De vele kerken speelden daarbij een belangrijke rol.
10. V.O.C. (1602) - Na het vinden van een route naar de Oost, ontstond er een bloeiende handel met Azië. De Verenigde Oost-Indische Compagnie wist een sterke monopoliepositie te verkrijgen. Amsterdam profteerde volop. De stad was de belangrijkste speler binnen de VOC.


KLIK HIER
 
 Terug naar de laatste pagina